Om siden

Vintertab.dk er en hjemmeside udviklet af Danmarks Biavlerforening i samarbejde med Robert Brodschneider ved universitetet i Graz, Østrig. Udviklingen er sket i forbindelse med DBFs Observationsbigårdsprojekt (2013-2016), finansieret af NaturErhvervsstyrelsen.

Formålet med hjemmesiden er at gøre resultaterne af vintertabsundersøgelser foretaget i Danmark tilgængelige for alle interesserede. Vintertabsundersøgelserne indgår i det europæiske COLOSS samarbejde, hvor europæiske biavls-forskere og konsulenter sammen forsøger at kortlægge årsager til tab af bifamilier. Det sker ved årligt at udsende spørgeskemaer til biavlere i de forskellige europæiske lande.

Resultaterne er Danmarks Biavlerforenings ejendom og må som sådan ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Danmarks Biavlerforening.

Henvendelser om denne hjemmeside kan rettes til Danmarks Biavlerforening på mail: dansk@biavl.dk