Analyse

På denne side er det muligt at analysere resultater af de danske vintertabsundersøgelser fra de senere år. Dette kan ske på flere måder. Der er på forhånd indlagt nogle eksempler på analyser man kan køre og modificere efter behov.

Man kan også selv designe en forespørgsel ved at lave en række forespørgsler. I hver forespørgsel kan man vælge hvilket år der skal analyseres og så skal man tilføje et eller flere filtre. Filtrene bruges til at udvælge resultaterne fra et givent år.

Udvalget af filtre kan variere fra år til år, fordi der har været mindre forskelle i spørgeskemaerne.

Når alle forespørgsler er opstillet, skal der trykkes ”kør”, for at køre analysen.

Resultaterne for hver forespørgsel gives som tabsprocent med øvre og nedre konfidensinterval. Som tommelfingerregel kan man gå ud fra, at hvis konfidensintervallerne for to forespørgsler ikke overlapper, er resultaterne signifikant forskellige.

For hver analyse generes et såkaldt permalink, der står nederst på siden. Dette permalink kan kopieres og indsættes i en hjemmeside eller lignende, hvorefter det fungerer som et link til lige præcis denne analyse.